Jsme oficiální technický partner innogy a v oblasti výstavby samostatných plynovodních přípojek jsme schopni zajistit kompletní výstavbu plynovodní přípojky včetně zemních prací, dodávky skříně HUP, geodetického zaměření, revize a tlakové zkoušky. Našim zákazníkům nabízíme v rámci výstavby i kopletní vyhotovení dokumentace skutečného provedení, s tím souvisejích smluv a potřebného předání těchto dokumentů u provozovatele distribuční soustavy. Zpracování projektové dokumentace jsme schopni zajistit u některého z našich partnerů v oblasti projekce.

Dokumenty potřebné k výstavbě plynovodní přípojky:

  • Povolení stavby – např. Stavení povolení s nabytím právní moci (bylo-li vydáno) nebo jiné doklady podle Stavebního zákona (Stanovisko nebo rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, nebo veřejnoprávní smlouvu nebo certifikát autorizovaného inspektora (dle režimu daného stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.)
  • Projektová dokumentace na výstavbu plynovodní přípojky.
  • Smlouva o připojení k distribuční soustavě.
  • Vyjádření innogy k projektové dokumentaci.

Při vytváření nabídky pro konkrétního zákazníka jsou pro nás důležité technické specifikace z projektové dokumentace a k ní vydané vyjádření innogy. Proto prosíme zákazníky, aby při zaslání poptávky připojily tyto potřebné dokumenty jako přílohu do e-mailu a zaslali do e-mailové schránky plynomont@plynomont.cz, nebo nás navštívili v sídle firmy.

Technický partner: